Der passende Pulverlack zu Ihrem Projekt

591TU41725R10
Macculate Violett
5903U41705F10
Purple Dust
5907U41727F10
Perfect Aubergine
591TU53999R10
Dancing Blue
5903U83911F10
Caucasian Red
591TU83937R10
Terra di Sienna
5907U32337F10
Indian Summer
5903U32335F10
Maroccan Brown

Uni-Farbtöne ohne Effektpartikel
Farbtöne mit Effektpartikel
Farbtöne mit Sprenkel
IGP-Effectives