Ochrona danych

Ostatnia aktualizacja: listopad 2018


1. Wprowadzenie

Firma IGP Pulvertechnik AG (zwana w dalszej części „IGP”) szanuje prywatność i dba o bezpieczeństwo użytkowników, klientów, dostawców oraz ich przedstawicieli zgodnie z właściwymi regulacjami i przepisami z zakresu ochrony danych. Dotyczy to wszystkich produktów, usług, aplikacji i stron internetowych udostępnianych przez firmę IGP i/lub jej spółki zależne, o ile spółki te są administratorami danych.


2. Cele strony internetowej

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące firmy IGP, naszych produktów, rozwiązań, usług oraz możliwości kariery. Na niektórych stronach znajdują się specjalne formularze, za pośrednictwem których zainteresowani użytkownicy mogą uzyskać od firmy IGP dodatkowe informacje dotyczące produktów i usług. Informacje dotyczące portalu rekrutacyjnego można uzyskać na odpowiedniej, oddzielnej stronie przed dokonaniem rejestracji.


3. Cel Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. Firma IGP postępuje z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. W tym celu opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy użytkownik (i) odwiedza stronę internetową (www.igp-powder.com lub przynależne strony) bądź (ii) kontaktuje się z nami w celu skorzystania z usług, które firma IGP oferuje na tych stronach. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe firma IGP gromadzi podczas korzystania z jej stron internetowych, w jaki sposób są one zbierane, a także jak i w jakim celu firma IGP może wykorzystywać, udostępniać lub przekazywać te dane osobowe osobom trzecim. Termin „dane osobowe” oznacza w niniejszej Polityce prywatności informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej w dalszej części „osobą, której dane dotyczą”). Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi pełnego opisu naszych sposobów przetwarzania danych. W niektórych sytuacjach mogą mieć zastosowanie inne zasady dotyczące ochrony danych (Ogólne Warunki Handlowe, Warunki uczestnictwa lub podobne dokumenty).

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności, powinien zaprzestać korzystania z naszych stron internetowych.


4. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności, danych osobowych lub bezpieczeństwa danych w firmie IGP prosimy o kontakt:

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
telefon: +41 71 9298111
faks: +41 71 9298181
e-mail


5. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Firma IGP postępuje z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Dane osobowe użytkowników możemy gromadzić w ramach relacji biznesowych, w tym podczas korzystania z naszych stron internetowych. W przypadku przekazywania firmie IGP informacji drogą elektroniczną (np. przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, udział w szkoleniu itd.) użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych informacji poza danymi do kontaktu, np. nazwiska, tytułu, firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub branży.

Użytkownik może nam również udostępnić dane dotyczące swojego urządzenia. W wielu przypadkach takie dane są uznawane za dane osobowe, do których mają zastosowanie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych. Jeśli użytkownik postanowi nie udostępniać wymaganych danych osobowych, korzystanie z określonych obszarów lub funkcji naszej strony internetowej bądź uzyskanie odpowiedzi na zapytanie może być niemożliwe.

Aby zapewnić prawidłowe działanie oraz bezpieczeństwo, podczas korzystania z naszych stron internetowych określone informacje techniczne oraz inne informacje (np. adres sieciowy, typ przeglądarki, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową) są automatycznie przesyłane do nas z komputera użytkownika, a następnie przez nas zapisywane. Ma to na celu zagwarantowanie prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa, a także pomaga nam lepiej zrozumieć sposoby korzystania z naszej strony internetowej i optymalizować jej zawartość.


6. Cele przetwarzania danych, kategorie danych osobowych, podstawy prawne

Poniższy przegląd przedstawia cele, w jakich przetwarzamy (wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy itd.) dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych, a także kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz podstawę prawną takiego przetwarzania.

Zapisywanie ogólnych informacji podczas wizyty na naszej stronie internetowej
Sposób i cel przetwarzania: W chwili uzyskania przez użytkownika dostępu do naszej strony internetowej zostają automatycznie zapisane ogólne informacje. Informacje te (pliki dziennika serwera) przetwarzane są w następujących celach:

 • zapewnienie niezakłóconego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie płynnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz dla innych celów administracyjnych

Odbiorcy: W stosownych przypadkach odbiorcami danych są usługodawcy z branży technicznej, którzy na potrzeby obsługi i konserwacji naszej strony internetowej pełnią rolę podmiotów przetwarzających.
Okres przechowywania: Dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone. W przypadku danych, które służą do udostępnienia strony internetowej, usunięcie następuje po zakończeniu danej sesji.
Kategoria danych osobowych: Typ przeglądarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, domena dostawcy usług internetowych, adres IP itp.
Podstawa prawna: Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.
Udostępnienie danych wymagane lub konieczne: Udostępnienie wspomnianych danych osobowych nie jest określone ani ustawą, ani umową. W przypadku nieudostępnienia adresu IP nie możemy jednak zagwarantować działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto niektóre funkcje i usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego względu sprzeciw jest wykluczony.

Pliki cookie
Sposób i cel przetwarzania:
W związku z obsługą naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu strony internetowej w przeglądarce. Gdy po pewnym czasie użytkownik po raz kolejny otwiera naszą stronę internetową, możemy ponownie odczytać pliki cookie. Okresy przechowywania plików cookie są różne. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość ustawienia akceptowanych plików cookie w przeglądarce. Może to jednak skutkować nieprawidłowym działaniem naszej strony internetowej. Ponadto pliki cookie można w dowolnym momencie samodzielnie usunąć. Jeśli użytkownik tego nie uczyni, podczas zapisywania plików cookie możemy określić, jak długo mają one być przechowywane w jego komputerze. Pliki cookie dzielą się na tzw. pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są usuwane z przeglądarki po opuszczeniu naszej strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Pliki stałe są przechowywane przez czas podany przez nas podczas ich zapisywania. Firma IGP używa funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić działanie określonych funkcji strony, z których korzystają użytkownicy.
Podstawa prawna: Większość przeglądarek internetowych, z których korzystają nasi użytkownicy, umożliwia ustawienie, które pliki cookie powinny zostać zapisane, a także pozwala na usunięcie (określonych) plików. Jeśli użytkownik ograniczy zapisywanie plików cookie do określonych stron internetowych lub zablokuje wszystkie pliki cookie stron trzecich, korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Poniżej znajdują się informacje, jak zmienić ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach internetowych:

Formularz kontaktowy
Sposób i cel przetwarzania:
Wprowadzone przez użytkownika dane są zapisywane dla celów komunikacji indywidualnej. W związku z tym konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail oraz nazwiska. Dane te umożliwiają nawiązanie kontaktu z użytkownikiem oraz późniejsze rozpatrzenie jego sprawy. Podanie dodatkowych danych jest nieobowiązkowe.
Odbiorcy: W stosownych przypadkach odbiorcami danych są podmioty przetwarzające.
Okres przechowywania: Dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone. W przypadku nawiązania stosunku umownego obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania, po upływie których usuwamy dane użytkownika.
Kategorie danych osobowych: Adres e-mail, imię i nazwisko, funkcja, adres firmy, numer telefonu
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych podanych w ramach rejestracji na szkolenie odbywa się na podstawie zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych przekazanych w ramach innych form kontaktu odbywa się w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Gdy użytkownik nawiązuje z nami kontakt, przesyłając zapytanie o ofertę, jego dane zawarte w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Udostępnienie danych konieczne lub wymagane: Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Na zapytanie użytkownika możemy jednak odpowiedzieć tylko wtedy, gdy poda on swoje nazwisko, adres e-mail oraz przedmiot zapytania.

Korzystanie z Google Analytics
Sposób i cel przetwarzania:
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych opracowane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną w dalszej części „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Zapisane w plikach cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Irlandii i tam przechowywane. Ze względu na aktywną anonimizację adresów IP na tych stronach internetowych adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w Irlandii i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony internetowej dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP komputera użytkownika, przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi zgromadzonymi przez firmę Google.
Celem przetwarzania danych jest analiza sposobu korzystania ze strony internetowej oraz tworzenie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej oraz z internetu świadczone są dodatkowe powiązane usługi.
Profilowanie: Narzędzie do śledzenia Google Analytics umożliwia ocenę zachowania użytkowników strony internetowej oraz analizę ich zainteresowań. W tym celu tworzony jest pseudonimizowany profil użytkownika.
Odbiorcy: Odbiorcą danych jest firma Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z firmą Google odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych.
Okres przechowywania: Dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zapisane.
Kategorie danych osobowych: Adres IP (skrócony)
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Przekazywanie danych do państw trzecich: Firma Google przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA (https://www.privacyshield.gov/welcome)
Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych: udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji.
Wycofanie zgody: Zapisywanie plików cookie można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Google danych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP), zapisanych w plikach cookie, pobierając i instalując rozszerzenie do przeglądarki internetowej, dostępne pod poniższym linkiem: Dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics

Korzystanie z Google Maps
Sposób i cel przetwarzania: Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Google Maps to usługa firmy Google LLC z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (zwanej w dalszej części „Google”). Dzięki tej usłudze możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz zapewnić użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.
Odbiorcy: Podczas korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika firma Google otrzymuje informację o otwieranych podstronach. Następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto Google i jest do niego zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania danych do profilu Google, powinien wylogować się z konta Google przed aktywacją przycisku. Firma Google zapisuje dane użytkowników w postaci profili, a następnie wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania własnej strony internetowej w zależności od potrzeb. Ewaluacja (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) ma na celu przede wszystkim dostarczanie spersonalizowanej reklamy oraz informowanie innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec utworzenia takiego profilu, przy czym taki sprzeciw musi on skierować do firmy Google.
Okres przechowywania: Nie gromadzimy żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem usługi Google Maps.
Kategorie danych osobowych:
Firma IGP nie gromadzi żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem usługi Google Maps. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Google są zawarte w style='font-size:9.0pt'> Polityce prywatności firmy Google. W dostępnym tam centrum ochrony danych można również zmienić osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych.
Podstawa prawna: Podstawę prawną udostępniania usługi Google Maps oraz powiązanego z nim przekazywania danych firmie Google stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Szczegółowe wskazówki dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z korzystaniem z produktów firmy Google dostępne są tutaj
Przekazywanie danych do państw trzecich: Firma Google przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA (https://www.privacyshield.gov/welcome)
Wycofanie zgody: jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała jego dane w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, może wyłączyć obsługę języka JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z naszej strony internetowej będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
Udostępnienie danych wymagane lub konieczne: Udostępnienie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne i następuje wyłącznie na podstawie jego zgody. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji strony internetowej.

Zagnieżdżone materiały wideo z serwisu Vimeo
Sposób i cel przetwarzania:
Do udostępniania materiałów wideo korzystamy z rozwiązań usługodawców, m.in. Vimeo. Operatorem serwisu Vimeo jest firma Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem: 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10077.
Celem jest możliwość osadzania i prezentacji filmów oraz sekwencji wideo na naszej stronie internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Używamy do tego wtyczek usługodawcy. Po otwarciu jednej z naszych stron internetowych zawierających wtyczkę następuje połączenie z serwerami Vimeo i wyświetlenie zagnieżdżonego materiału wideo. Do serwerów Vimeo zostaje przekazana informacja, które z naszych stron internetowych zostały otwarte przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany w serwisie Vimeo, informacja ta zostanie przyporządkowana do osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu przycisku odtwarzania materiału wideo, odpowiednia informacja także zostanie przypisana do konta użytkownika. Użytkownik może zablokować funkcję przyporządkowywania informacji do konta, jeśli przed otwarciem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta użytkownika Vimeo i usunie odpowiednie pliki cookie Vimeo.
Kategorie danych osobowych: Firma IGP nie gromadzi żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem materiałów wideo z serwisu Vimeo. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez firmę Vimeo są dostępne pod adresem https://vimeo.com/privacy/
Podstawa prawna: Podstawę prawną udostępniania materiałów z serwisu Vimeo oraz powiązanego z nim przekazywania danych firmie Vimeo stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przekazywanie danych do państw trzecich: Firma Vimeo przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA (https://www.privacyshield.gov/welcome)
Udostępnienie danych wymagane lub konieczne: Udostępnienie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne i następuje wyłącznie na podstawie jego zgody. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji strony internetowej.

Rekrutacja za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Ostendis
Sposób i cel przetwarzania:
Osoby ubiegające się o pracę w firmie IGP kierowane są do elektronicznego systemu rekrutacyjnego «Ostendis», opracowanego przez firmę Ostendis AG, z siedzibą pod adresem: Seetalstrasse 35, CH-5706 Boniswil AG. W związku z tym należy zapoznać się z Polityką prywatności firmy Ostendis. Korzystając z zewnętrznego systemu rekrutacyjnego, firma IGP gwarantuje poufność danych podczas przetwarzania dokumentów aplikacyjnych użytkownika.
Okres przechowywania: Dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do celów rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku umownego obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania, po upływie których usuwamy dane użytkownika.


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Firma IGP nie zamierza gromadzić danych w oparciu o zautomatyzowane procesy przetwarzania w celu podejmowania decyzji. Ponadto nie zamierzamy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany, aby ocenić określone cechy użytkownika.


8. Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL

Zgodnie z aktualnym stanem techniki firma IGP korzysta z protokołu HTTPS, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przekazywania.


9. Prawa użytkownika

W jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych i jak może skorzystać ze swoich innych praw? Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi przysługują w stosownych przypadkach niektóre lub wszystkie spośród poniższych praw dotyczących danych osobowych. Można skorzystać z tych praw, wysyłając zapytanie na poniższy adres: e-mail

W zapytaniu użytkownik musi podać swoje dane osobowe oraz spełnić określone wymagania, aby możliwe było zweryfikowanie jego tożsamości (np. załączyć kopię dowodu osobistego lub prawa jazdy). W trosce o bezpieczeństwo danych użytkownika zapytanie zostanie odrzucone, jeśli nie będzie możliwe bezsprzeczne stwierdzenie tożsamości. Należy pamiętać, że firma IGP może odrzucić zapytanie zawierające wyolbrzymione żądania lub stanowiące nadużycie praw. Należy także pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, jeśli interes firmy IGP ma charakter nadrzędny lub firma IGP jest prawnie zobowiązana do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika.

 1. Prawo dostępu i przenoszenie danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać informację, czy firma IGP przetwarza jego dane osobowe, a także, jeśli tak jest, uzyskać dostęp do kopii tych danych. W przypadku określonych informacji użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych.
 2. Dokładność danych: prawo do sprostowania i usunięcia
  Użytkownik może zlecić sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Prawo do usunięcia danych podlega wyjątkom, szczególnie w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne.
 3. Ograniczenie przetwarzania danych: prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu i wycofanie zgody
  Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, a my przyjmujemy taki sprzeciw, chyba że mamy uzasadnione powody, aby przetwarzać te dane. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika w celach marketingowych użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych (link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się u dołu każdego newslettera).
 4. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
  Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do wiodącego organu nadzorczego właściwego dla firmy IGP, tj. w przypadku Szwajcarii:
  Fachstelle für Datenschutz
  Kanton St. Gallen
  Regierungsgebäude
  9001 St. Gallen
  telefon: +41 58 229 14 14
  www.datenschutz.sg.ch

10. Zmiany w naszych zasadach ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zapewniających jej zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi lub uwzględniających zmiany w świadczonych przez nas usługach. W przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej będzie wówczas obowiązywać nowa Polityka prywatności.


11. Pytania do pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących praw użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych można zwrócić się do naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych (e-mail), który poza tym przyjmuje także prośby o udzielenie informacji, sugestie lub skargi. Na żądanie użytkownika firma IGP udzieli zgodnie z obowiązującymi przepisami i w możliwie najkrótszym terminie pisemnej informacji, czy i jakie dane osobowe użytkownika przechowuje. Jeśli mimo naszych starań o zachowanie poprawności i aktualności danych przechowywane informacje okażą się błędne, sprostujemy je na żądanie użytkownika.